Uspešni že 30 let

Podjetje KANAL do.o. je bilo ustanovljeno leta 1989 in si pridobilo sloves kot eno najboljših na svojem področju. Vodilo podjetja je v čim krajšem roku priti dom naročnika storitev, odkriti vzrok napake ali okvare ter jo strokovno in profesionalno odpraviti. Podjetje še ni naletelo na težavo ali okvaro, katero s svojo tehnologijo in s svojim usposobljenim kadrom ni bilo sposobno rešiti.

Tehnološko napredni

Specialna orodja, strogo namenska tehnologija in modern vozni park so garancija uspeha vsake sanacije, intervencije ter izgradnje na področjih, ki jih podjetje pokriva. Za odpravo napak in poškodb je na voljo robotni sistem, ki z nivojsko tehnološko izvedbo odstrani in popravi vzrok nastanka poškodbe. Tehnološki razvoj je osnovna smernica, ki skupaj z razvojno strategijo kaže na perspektivo podjetja tudi v širšem prostoru. Najuspešnejša je kompletna pokritost reševanja problematike, ki nastaja na vodovodnih in kanalizacijskih omrežjih. Tehnološko se lahko pregleduje in ugotavlja ter z milimetrsko locira napaka ali poškodba na ceveh od 0,2 cm do vseh profilov.

Ekologija

Podjetje se trudi za ekološko usmerjen razvoj, tako da skrbi za odvoz vseh odpadkov iz različnih sfer proizvodnje na zato odrejena odlagališča. S svojo tehnologijo zmore tudi sortiranje in obvladovanje stranskih pojavov pri samem načinu odlaganja. Z izkušnjami in usposobljenim kadrom na tem področju nima prave konkurence. S sistemskim ovrednotenjem delovnega mesta in zaščite zaposlenih, se trudi zagotoviti optimalne pogoje za izvedbo posameznih nalog. Z rednim spremljanjem podatkov o izvedbi posameznih del na različnih področjih, podjetje stremi k čim boljšemu rezultatu dela, tako kot kvalitete izvedbe dela kot celote, v sklopu katere daje poudarek na čimkrajši rok izvedbe ter ugotovitve brez vpliva teh dveh faktorjev na nivo kvalitete.

Close Menu

DEŽURNA SLUŽBA 24/7: 041 311 267, 01 786 70 73

Got it!
X myStickymenu